Tuesday, January 1, 2013

Muhasabah diri tentang tahun yang berlalu


Oleh: Prof. Dr. Hussin Sahatah

Kita hendaklah sentiasa membuat muhasabah diri pada setiap waktu dan ketika:

Muhasabah diri (koreksi, refleksi, penilaian diri) dianggap antara kewajipan tarbiyah ruhiyah dengan tujuan untuk menilai dan membetulkannya supaya beriltizam dengan jalan yang lurus, iaitu jalan orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Allah telah menegaskan hal ini di dalam kitab suciNya. Firman Allah SWT yang bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah; dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan (dari amal-amalnya) untuk hari esok (hari akhirat). Dan (sekali lagi diingatkan): Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat Meliputi PengetahuanNya akan segala yang kamu kerjakan.Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan (perintah-perintah) Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik – derhaka." (Al-Hasyr: 18-19)

Di samping Allah perintahkan hamba-hambaNya yang yang beriman untuk takut dan gentar kepadaNya, Allah juga perintahkan supaya menilai semula amalan-amalan yang dipersembahkan sebelum berdiri di hadapanNya pada hari perhitungan yang teragung. Firman Allah yang bermaksud:

“Dan katakanlah (wahai Muhammad): Beramallah kamu (akan segala yang diperintahkan), maka Allah dan RasulNya serta orang-orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui perkara-perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan.” (Taubat: 94)

Pengertian ini juga dinyatakan di dalam kata-kata Rasulullah SAW:

(الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني)
“Orang yang cerdas ialah orang yang menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Orang yang paling lemah ialah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menggantungkan angan-angan kepada Allah.” (HR. Ahmad)

Malah Saidina Omar bin al-Khattab ra. pernah berkata:

“Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah sebelum kami ditimbang, supaya itu lebih mudah bagimu di hari hisab kelak untuk menghisab dirimu di hari ini. Bersiaplah kamu untuk pertemuan yang lebih besar, pada saat amalan dipamerkan dan tidak sedikitpun yang dapat tersembunyi darimu.”

Dengan itu dapat disimpulkan bahawa muhasabah diri termasuk kewajipan agama.

Perhitungan hari Kiamat yang padanya harta benda dan anak-pinak tidak dapat memberikan pertolongan sesuatu apapun kecuali orang-orang yang datang mengadap Allah dengan hati yang selamat sejahtera.

Seorang muslim mesti menyakini bahawa beliau akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat untuk dihisab dan disoal tentang ikrar yang terbeban di lehernya apabila dia memasuki Islam dan menyebut dua kalimah shahadah iaitu: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasul Allah, kemudian berikrar kepada Allah untuk mematuhi rukun Islam dan rukun iman. Dalam hal ini berkata Nabi saw:

لن تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن أربع: عن عمره فيم أفناه، وعن شبابه فيم أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن علمه ماذا عَمِل به
“Tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada Hari Kiamat hingga (ia) ditanya tentang:
 Umurnya, untuk apa ia habiskan? Masa mudanya, apa yang telah dilakukan? Hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia belanjakan? Ilmunya, apa yang telah dilakukan?” (HR. Tirmizi)

Para sahabat telah beriltizam dengan tarbiyah ruhiyah ini dan sentiasa bermuhasabah di hadapan Allah di mana mereka adalah orang yang sangat mengambil berat untuk memuhasabah diri mereka sendiri. Contoh terbaik dalam hal ini ialah Umar bin al-Khattab yang kuat berpegang dengan kebenaran ini kerana telah berkata:

“Hisablah dirimu sebelum kamu dihisab, dan timbanglah sebelum kami ditimbang, supaya itu lebih mudah bagimu dihari hisab kelak untuk menghisab dirimu di hari ini, dan bersiaplah kamu untuk pertemuan yang lebih besar, pada saat amalan dipamerkan dan tidak sedikitpun yang dapat tersembunyi darimu.”

Mengapa perlu muhasabah diri sebelum perhitungan di hadapan Allah?

Para ulamak mengatakan: Barangsiapa yang mengambil berat dalam memuhasabah dirinya di dunia nescaya akan meringankan penghisabannya di akhirat nanti. Justeru, apabila seseorang memuhasabah dirinya dengan segera, secara harian, mingguan, bulanan dan setiap tahun, beliau mengetahui berapa jumlah amal soleh yang diredhai Allah SWT. Ini akan merangsang untuk memperbanyakkannya dan menambahkan keimanan kepadaNya. Apabila beliau mengetahui bahawa berapa jumlah kecuaian dan kekurangan di sisi Allah, beliau akan menghukum dirinya,  bertaubat dan memohon ampun, memperbaharui ikrar dan janji dengan Allah untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi dan membanyakkan amal-amal yang soleh untuk menebus perbuatan buruk dan kesalahan yang dilakukan. Begitu juga, muhasabah diri merupakan ibadah kepada Allah, sebuah doa kepada Allah dan tarbiyah ruhiyah sehingga dia bertemu Tuhannya dengan hati yang sejahtera dan jiwa yang tenang serta dialu-alukan oleh malaikat, di mana Allah berfirman kepadanya (bermaksud):

“Wahai orang yang mempunyai jiwa yang sentiasa tenang tetap dengan kepercayaan dan bawaan baiknya! “Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan engkau berpuas hati (dengan segala nikmat yang diberikan) lagi diredhai (di sisi Tuhanmu) “Serta masuklah engkau dalam kumpulan hamba-hambaku yang berbahagia “Dan masuklah ke dalam syurgaKu!” (Al-Fajr: 27-30)

Wajib membuat senarai semak muhasabah (penyata akaun) bagi tahun yang berlalu:

Kita akan meninggalkan tahun yang berlalu dan menyambut tahun yang baru. Hari-hari berlalu hari demi hari. Berseru hari ini dan berkata kepada-hamba-hamba Allah: “Aku adalah hari yang baru dan amalan kamu adalah saksi. Oleh itu, ambillah bekal dariku kerana aku tidak akan kembali kepada hari kiamat.”

 Orang mukmin seumpama usahawan. Seorang usahawan akan menyediakan penyata akaun tahunan untuk mengetahui berapa banyak keuntungan dan kerugian dalam perniagaan dan mengetahui faktor rugi. Begitu juga seorang mukmin setiap kali menyambut tahun baru dia hendaklah membuat senarai semak atau penyata akaun bagi tahun lalu dan bertanya kepada dirinya; Adakah hubungannya dengan Allah bertambah erat dan sentiasa dalam mentaatiNya? Ia bersyukur kepada Allah di atas petunjukNya kepada Islam dan pertolonganNya untuk mentaati dan menyempurnakan ibadah kepadaNya serta menyalahkan dirinya atas kekurangan. Seterusnya, menanamkan azam untuk menggantikan masa-masa yang sudah hilang dan merancang untuk tahun depan bagi meningkatkan amal-amal soleh dan menjauhi dosa-dosa kerana merasai firman Allah SWT (bermaksud):

“Kecuali orang yang bertaubat dan beriman serta mengerjakan amal yang baik, maka orang-orang itu, Allah akan menggantikan (pada tempat) kejahatan mereka dengan kebaikan; dan adalah Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani."(Al-Furqan: 70)

Di antara pesanan Rasulullah SAW kepada Abu Dzar al-Ghifari dalam hal ini:" Baharuilah kapal kerana sesungguhnya laut itu dalam, perbanyakkanlah bekalan kerana sesungguhnya perjalanan itu jauh, ringankanlah bebananmu kerana sesungguhnya halangan itu sangat panjang, dan ikhlaskanlah amalanmu kerana sesungguhnya pengkritik itu sangat teliti. "

Di antara amalan yang perlu ditanya seorang muslim ke atas dirinya apabila yang berlalu tahun itu dan tiba setahun lagi ialah tentang solat, puasa, zakat dan haji, amalan soleh, akhlak mulia dan pendapatan dan perbelanjaan, berbuat baik kepada ibu bapa, menghubungkan silaturrahim, ibadah- ibadah fardu, kewajipan lain dan amalan-amalan sunat seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT dan RasulNya.

Apakah kandungan senarai semak muhasabah tahunan ke atas diri sendiri?

Orang mukmin hendaklah membuat senarai semak atau penyata akauan tentang perniagaan dengan Allah, adakah anda untung atau rugi? Di antara perkara yang mesti terkandung dalam senarai semak ini ialah soalan-soalan tentang diri, contohnya seperti berikut:

-  Adakah telah meningkat kekayaan iman anda, menambahkan asset kebaikan anda dan berat amal-amal kebaikan anda?

Jika anda demikian maka anda telah termasuk orang-orang yang beruntung.
-  Adakah anda telah menghiasi diri dengan akhlak Nabi SAW dan benar-benar menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dan percaya bahawa Rasulullah adalah contoh terbaik anda?

Jika anda juga demikian maka anda telah mendapat syafaat beliau pada hari pembalasan.

-  Adakah anda telah membersihkan hati anda, menyucikan jiwa anda, bertaubat dan beristighfar kepada Allah sehingga anda bertemu Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang, yang  meredhai dan diredhai?

Jika anda juga demikian maka anda telah selamat dari kengerian pada hari kiamat.

-  Adakah anda telah berusaha untuk menunaikan kepentingan orang lain tanpa mengharapkan balasan dan ucapan terima kasih?

Jika anda juga demikian maka anda telah bercucuk tanam di dunia dan Insya-Allah anda akan menuai hasilnya di akhirat.

-  Adakah anda telah membelanjakan harta untuk zakat? Adakah anda telah memberi kerana Allah dan bersedekah dengan baik?

Jika anda juga demikian maka Allah akan memudahkan anda dalam urusan-urusan di dunia dan di akhirat.

-  Adakah anda telah menyenangkan orang lain dan menyumbang untuk melepaskan hutang-hutang mereka dengan baik?

 Jika anda juga demikian maka anda akan mendapat pulangan, keuntungan dan faedah daripada pelaburan ini di akhirat dengan berlipat kali ganda.

-  Adakah anda telah berjihad (berjuang) dengan diri, harta, masa dan perkataan yang baik? Adakah anda telah berkata pada diri anda untuk berjihad?

Jika anda demikian maka anda akan memperolehi ganjaran para siddiqin dan mujahidin seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT (bermaksud):

“Sesungguhnya orang-orang yang sebenar-benarnya beriman hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan RasulNya, kemudian mereka (terus percaya dengan) tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah; mereka itulah orang-orang yang benar (pengakuan imannya).” (Al-Hujurat: 15)

 - Adakah anda telah memperolehi pendapatan dengan cara yang baik dan membelanjakan dengan berjimat cermat, mengutamakan untuk suatu hari yang mana anda dalam kemiskinan dan sangat berhajat. Adakah anda menjauhkan diri daripada pendapatan yang haram, keji, berlebih-lebihan dan membazir?

 Jika anda demikian maka anda adalah hamba Allah yang mewarisi Firdaus syurga yang tertinggi.

-  Adakah anda berbuat baik kepada kedua ibu bapa anda dan menghubungkan silaturrahim dengan keluarga dan kaum kerabat?

 Jika anda juga demikan maka kedua ibu bapa akan meredhai anda dan menjadi punca mereka kasih pada anda dan seterusnya Allah akan memberkati rezeki anda dan memanjangkan umur anda.

-  Adakah anda termasuk dari kalangan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, serta tidak sesekali kedekut dalam hal dakwah?

 Jika anda demikian maka bagi anda ganjaran yang besar kerana ganjaran orang yang menunjukkan kepada kebaikan sama seperti orang yang melakukannya.

Hasil penyata akaun akhirat dengan Allah

Orang Islam mempercayai adanya perhitungan akhirat di hadapan Allah SWT.  Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahawa pada hari kiamat Allah akan memberi tumpuan kepada timbangan penghisaban dan mempamerkan setiap orang satu penyata akaun. Dalil hal ini seperti firman Allah SWT (bermaksud):

“Dan (ingatlah) Kami akan mengadakan neraca timbangan yang adil untuk (menimbang amal makhluk-makhluk pada) hari kiamat; maka tidak ada diri sesiapa akan teraniaya sedikitpun; dan jika (amalnya) itu seberat biji sawi (sekalipun), nescaya Kami akan mendatangkannya (untuk ditimbang dan dihitung); dan cukuplah Kami sebagai Penghitung." (Al-Anbiya’: 47)

Firman Allah SWT yang menggambarkan keadaan orang-orang soleh dan orang-orang kafir pada hari perhitungan terbesar:

Pada hari itu, kamu semua dihadapkan (untuk hitungan amal); tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi (kepada Allah) dari perkara-perkara kamu yang tersembunyi. Maka sesiapa yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kanannya, maka ia akan berkata (dengan sukacitanya kepada sesiapa yang ada di sisinya): ` Nah! Bacalah kamu Kitab amalku ini!Sesungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin, bahawa aku akan menghadapi hitungan amalku (pada hari yang ditentukan)!” Maka (dengan itu) tinggalah dia dalam kehidupan yang senang lenang lagi memuaskan, Di dalam Syurga yang tinggi (darjatnya), Buah-buahannya dekat untuk dipetik.: “Makan dan minumlah kamu makanan dan minuman sebagai nikmat yang lazat dan baik kesudahannya, dengan sebab (amal-amal soleh) yang telah kamu kerjakan pada masa yang lalu (di dunia)!” Adapun orang yang diberikan menerima Kitab amalnya dengan tangan kirinya, maka ia akan berkata (dengan sesalnya): “Alangkah baiknya kalau aku tidak diberikan Kitab amalku, “Dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. “Alangkah baiknya kalau kematianku di dunia dahulu, menjadi kematian pemutus (yang menamatkan kesudahanku, tidak dibangkitkan lagi); “Harta kekayaanku tidak dapat menolongku sedikitpun; Kuat kuasaku (dan hujjah-hujjahku membela diri), telah binasa dan hilang lenyap dariku”. (Lalu diperintahkan malaikat penjaga neraka): “Tangkaplah orang yang berdosa itu serta belenggulah dia, “Kemudian bakarlah dia di dalam neraka Jahiim; “Selain dari itu, masukkanlah dia dalam (lingkaran) rantai besi yang ukuran panjangnya tujuh puluh hasta, (dengan membelitkannya ke badannya)! “Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar, “Dan dia juga tidak menggalakkan (dirinya dan orang lain) memberi makanan (yang berhak diterima oleh) orang miskin.“Maka pada hari ini, tidak ada baginya di sini (seorangpun dari) kaum kerabat serta sahabat handai (yang dapat menolongnya), “Dan tidak ada makanan (baginya) melainkan dari air danur, “Yang tidak memakannya melainkan orang-orang yang melakukan perkara yang salah”. (Al-Haaqqah 18-37)

Rasulullah telah mengukuhkan lagi tentang gambaran hari perhitungan dan pembalasan dalam hadis yang telah disebutkan di atas:

“Tidak akan bergeser kedua kaki manusia pada Hari Kiamat hingga (ia) ditanya tentang:
 Umurnya, untuk apa ia habiskan? Masa mudanya, apa yang telah dilakukan? Hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa ia belanjakan? Ilmunya, apa yang telah dilakukan?” (HR. Tirmizi)

Daripada Ibn Abbas r.a berkata; rasulullah SAW bersabda:

“ Apa yang ada di dalam penutup badan, di dalam dinding dan berita akan dihisab (dihitung) seorang hamba pada hari akhirat atau akan disoal kepadanya.” (HR. Ibn Majah)

Umar bin al-Khattab telah mengutuskan surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menyatakan bahawa:

"Hitunglah dirimu semasa dalam kemewahan sebelum kamu dihitung semasa dalam kesusahan, "

Terdapat satu atsar bahawa Umar bin al-Khattab r.a memukul kedua kaki dengan cemeti apabila  malam gelap-gelita dan berkata kepada dirinya sendiri: Apakah yang aku lakukan hari ini?

Apakah yang diucapkan orang beriman dan apakah yang diucapkan orang kafir apabila menerima penyata akaun di akhirat?

Orang mukmin bergembira apabila menerima buku catatannya di sebelah kanan dan orang kafir bersedih dan sesal pada hari tiada penyesalan apabila menerima buku catatannya di sebelah kiri. Terdapat ayat di dalam al-Quran yang menyebutkan gambaran indah tentang keadaan  orang-orang kafir, orang-orang fasiq dan orang-orang dihukum sepertinya dan juga keadaan orang-orang beriman yang berjaya pada hari perhitungan di hadapan Allah SWT di hari kiamat nanti. Antaranya seperti ayat di akhir Surah al-Mukminun, di mana Allah berfirman yang menggambarkan keadaan orang-orang yang beriman dan keadaan orang-orang kafir:

“Kesudahan golongan yang kufur ingkar itu apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara mereka, berkatalah ia: “Wahai Tuhanku, kembalikanlah daku (hidup semula di dunia) “Supaya aku mengerjakan amal-amal yang soleh dalam perkara-perkara yang telah aku tinggalkan”. Tidak! Masakan dapat? Sesungguhnya perkataannya itu hanyalah kata-kata yang ia sahaja yang mengatakannya, sedang di hadapan mereka ada alam barzakh (yang mereka tinggal tetap padanya) hingga hari mereka dibangkitkan semula (pada hari kiamat). Kemudian, apabila ditiup sangkakala, maka pada hari itu tidak ada lagi manfaat pertalian kerabat di antara mereka, dan tidak pula sempat mereka bertanya-tanyaan. Maka sesiapa yang berat timbangan amal baiknya, maka mereka itulah orang-orang yang berjaya. Dan sesiapa yang ringan timbangan amal baiknya, maka merekalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri; mereka kekal di dalam neraka Jahannam. Api neraka itu membakar muka mereka, dan tinggalah mereka di situ dengan muka yang hodoh cacat. (Sambil dikatakan kepada mereka): “Bukankah ayat-ayatKu selalu dibacakan kepada kamu, lalu kamu terus-menerus mendustakannya?” Mereka menjawab: “Wahai Tuhan kami, kami telah dikalahkan oleh sebab-sebab kecelakaan kami, dan dengan itu menjadilah kami kaum yang sesat. “Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ini (serta kembalikanlah kami ke dunia); setelah itu kalau kami kembali lagi (mengerjakan kufur dan maksiat), maka sesungguhnya kami orang-orang yang zalim.” (Al-Mukminun: 99 - 107),

Setiap orang Islam mesti meneliti ayat-ayat ini dan melakukan amal-amal yang soleh sehingga menjadi antara orang-orang yang berjaya dan tidak termasuk orang-orang yang rugi.

Rasulullah turut menggambarkan keadaan manusia pada hari perhitungan akhirat di hadapan Allah dengan mengatakan (bermaksud):

“Pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing mengikut kadar amal jahatnya; ada antara mereka yang peluhnya sampai ke mata kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai peluhnya masuk ke mulutnya.” (HR. Muslim)

Gambaran mengenai hari perhitungan di hadapanAllah, timbangan, titian as-Sirath, negeri yang kekal, syurga dan neraka, adalah untuk mencegah orang yang zalim dari terus melakukan kezaliman supaya mereka bertaubat, meminta ampun dan meningkatkan amal soleh sehingga mereka bertemu Allah dengan hati yang sejahtera dan jiwa yang redha dan tenang. Oleh itu, hisablah dirimu wahai saudaraku sebelum kamu dihisab. Bertaubatlah sebelum anda tidak berpeluang lagi untuk bertaubat. Mudah-mudahan anda dapat bertemu Allah dengan amalan yang soleh dan ibadah yang ikhlas berdasarkan firman Allah SWT (bermaksud):

“Oleh itu, sesiapa yang percaya dan berharap akan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan sesiapapun dalam ibadatnya kepada Tuhannya.” (Al-Kahfi: 110)

Asas muhasabah diri adalah tarbiyah ruhiyah yang dibangunkan di atas perasaan muraqabah kepada Allah SWT.

Kita memohon kepada Allah SWT agar meringankan perhitungan kita, memudahkan pertanyaan untuk kita dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang berjaya.

------------
* Profesor di Universiti Al-Azhar - seorang perunding dalam kewangan Islam.

Terjemahan daripada http://www.ikhwanonline.com/new/Article.aspx?ArtID=132972&SecID=363
Share this post
  • Share to Facebook
  • Share to Twitter
  • Share to Google+
  • Share to Stumble Upon
  • Share to Evernote
  • Share to Blogger
  • Share to Email
  • Share to Yahoo Messenger
  • More...

0 ulasan

Sila berikan komen anda

 
© 2011 Zadud-Duat | 2012 Templates
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top