Monday, November 15, 2010

Kenapa saya seorang muslim? (2)Oleh: Dr. Abdul Rahman al-Barr

Sebab 5

Saya seorang muslim kerana agama yang agung ini datang ingin memerangi kejahilan, tahyul dan kebatilan yang menyebarkan budaya kejahilan pada setiap masa, agama datang mengajak kepada ilmu, rekacipta dan penemuan baru, mengajak kepada ketinggian ilmu dan rekaan, kerana agama ini turun pada permulaan mengajak kepada pembacaan dan penciptaan. Firman Allah:

“1.  Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,2.  Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.3.  Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,4.  Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,5.  Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya”. (Al-Alaq: 1-5)

Agama ini datang menyeru manusia kepada meneroka tanda-tanda kekuasaan Allah di alam ini. Tentang rezeki, Allah telah menyatakan bahawa ianya telah ditentukan di muka bumi, dan  manusia boleh memikirkan cara mengeluarkan hasil dan meneroka khazanah di dalamnya. Buah-buahan yang dikurniakan Allah di bumi ini, manusia mestilah menggunakan akal fikiran dan ilmu dalam hal ini. Allah telah menyatakan di dalam ayatnya dengan firman:

“Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al Quran itu adalah benar”. (Al-Fusshilat: 53)

Agama datang seolah-olah berkata cedoklah ilmu dari mana-mana manusia dan dari mana-mana takungan, kerana ini adalah maslahat manusia: “Kalimat (ilmu) adalah hikmah yang hilang dari orang mukmin. Orang yang mendapatkannya, maka dia lebih berhak mengambilnya”. Biarpun apa bahasa yang dituturkannya kerana Islam dalam hal ini tidak melarang umatnya dari mengambil kebaikan dari semua bangsa, semua ilmuan tentang segala kepakaran dan ilmu mereka, bahkan tetap dianggap ilmu itu sendiri adalah ibadah. Justeru orang yang menuntut ilmu semata-mata ingin mendapatkan ilmu, semata-mata beramal berdasarkan pengetahuan tentang tanda-tanda kekuasaan Allah di dunia ini dan mengeluarkan nikmat-nikmat Allah di dalam hidup ini, maka usaha ini sendiri adalah ibadah.  Boleh jadi pahala menuntut ilmu mendahului pahala beberapa ibadah sunat seperti solat sunat dan lain-lain lagi. Boleh jadi seorang alim dan pengkaji yang menunjukkan manusia kepada sesuatu yang menjadi punca kebahagiaan mereka lebih besar pahalanya di sisi Allah dari seorang ‘abid yang berada di dalam masjid kerana mendirikan solat dan membaca al-Quran, kerana ia memberi manfaat kepada orang lain.    

Islam datang seolah-olah berkata tiada tahyul..kepada orang-orang yang menggambarkan di sana ada ruh-ruh jahat di mana anda perlukan para pendita atau penenung untuk menghalaunya..Sebenarnya tidak ada ruh-ruh jahat, tetapi yang ada ialah malaikat yang tidak akan melakukan sesuatu kecuali dengan perintah Allah. Mereka diciptakan untuk berkhidmat kepad manusia dan diciptakan untuk menjaga manusia. Di sana ada jin dan syaitan yang sentiasa berusaha menyesatkan manusia. Justeru pemikiran ruh-ruh jahat, maka Islam telah menolak tahyul ini. Islam berkata kepada orang yang berakal: Bebaskan diri dari tahyul dan bebaskan diri dari keraguan. Lihatlah dunia ini. Pelajarilah, ambillah hikmah. Oleh sebab itu saya seorang muslim, kerana hal ini bertepatan dengan akal yang sihat dan logic yang sebenar. Al-Quran tidak datang hanya berkata, manusia mesti menyakini bahawa bumi sifatnya itu dan ini, tetapi al-Quran memberi ruang kepada saya meneroka alam ini.     

Sebab 6

Saya seorang muslim kerana agama ini dating dengan membawa akhlak mulia yang menjadikan kehidupan di dunia ini bahagia. Keadilan social tidak wujud di mana-mana agama seperti yang ada di dalam Islam. Islam menganggap hubungan silaturrahim sebagai ketaatan kepada Allah dan memutuskan silaturrahim sebagai

Maka Allah memutuskan hubungan dengannya. Inilah salah satu penyakit masyarakat moden yang tidak mementingkan hubungan silaturrahim. Islam tidak menganggap silaturrahim sebagai memberi kemuliaan kepada manusia tetapi menganggapnya sebagai satu kewajipan syarak. Islam menganggap hubungan dengan jiran sebagai kewajipan syarak. Sabda Rasulullah saw:

“Jibril masih berpesan kepadaku tentang jiran hingga aku menyangka mereka akan mewarisinya”.

Islam menganggap melaksanakan sesuatu pekerjaan dalam bentuk terbaik dalam urusan kemaslahatan manusia termasuk ibadat:

“Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu ia lakukan dengan mengelokkannya”.

Islam menganggap amalan menyelesaikan keperluan orang, memudahkan urusan serta meringgankan kesusahan orang lain termasuk ibadat yang mendekatkan diri dengan Allah dan pahalanya mengatasi pahala beriktikaf di masjid..Inilah akhlak kemasyarakatan yang jika benar-benar dilaksanakan tentulah manusia akan hidup di dunia seumpama di syurga. Demikianlah Islam dating..Oleh sebab itu saya seorang muslim.

Sebab 7

Saya seorang muslim kerana saya amat menyukai jika keadilan, keharmonian, kesejahteraan dan kasih saying berlaku di kalangan manusia, saling bertukar ganti kebaikan, meninggalkan keburukan dan kejahatan, kehidupan tanpa jenayah. Hal ini tidak akan berlaku melainkan di dalam Islam. Pada suatu hari Saidina Abu Bakar melantik Saidina Umar sebagai qadhi (hakim). Abu Bakar berkata kepada Umar bahawa anda telah dilantik untuk menjatuhkan hukum kepada orang Islam. Selepas berjalan beberapa waktu Umar dating ingin meletak jawatan. Lalu Abu Bakar berkata kepadanya: Adakah terdapat kesukaran hukum kerana ingin meminta pengampunan, pelepasan atau pengecualian? Adakah menjatuhkan hukum sukar bagimu sehingga anda ingin meletak jawatan? Jawab Umar: Tidak wahai Khalifah Rasulullah, bukan tugas sebagai qadhi itu berat, tetapi saya lihat keadaan umat yang beriman tidak memerlukan saya menjadi qadhi. Semua mereka kalau mengetahui itu hartanya, maka diambilnya dan yang bukan miliknya, maka diserahkannya. Apabila seseorang di kalangan mereka bepergian mereka terasa kehilangannya, apabila ada yang miskin mereka bersama-sama membantunya, apabila ada yang memerlukan mereka segera memenuhinya, apabila ada yang melakukan kesilapan atau kesalahan mereka akan menghalangnya kerana agama mereka adalah nasihat. Justeru, kenapakah mereka perlu bermusuhan?

Islam datang dengan akhlak yang mewujudkan sebuah masyarakat yang mulia dan soleh di atas muka bumi ini kalau penduduknya melaksanakan Islam. Mereka telah melaksanakannya. Inilah dan kita telah lihat sebuah daulah yang sempurna di mana seorang qadhi tidak ada kerja kerana umat menyedari hakikat agamanya. Oleh sebab itu saya seorang muslim.

Sebab 8

Saya seorang muslim kerana saya suka sebuah kehidupan di mana manusia dapat menjalani kehidupan dengan penuh ketenteraman ke atas diri mereka, tanpa diselaputi rasa takut terhadap tipu daya dari mereka yang membuat tipu daya dan pengkhianatan dari para pengkhianat, orang kaya yang prihatin kepada orang miskin, orang yang kuat prihatin kepada orang yang lemah dan orang yang berilmu mengajar orang yang jahil. Inilah kehidupan yang paling saya sukai. Islam datang dengan membawa kehidupan seperti ini dan sentiasa menyeru kepada kepada kehidupan seperti ini. Oleh sebab itu saya seorang muslim.

Sebab 9

Saya seorang muslim kerana agama ini datang dalam bentuk yang sangat fleksibil dalam perkara yang berkaitan kehidupan, yang memberi saya ruang untuk memperbaiki kehidupan saya dalam bentuk yang saya sukai. Islam telah membezakan antara dua perkara, antara perkara yang khusus berkaitan ibadah kepada Allah dan perkara yang berkaitan wahyu yang jelas manusia tidak boleh bercanggah dengannya, dan antara urusan kehidupan yang tertakluk kepada pengalaman dan percubaan dan tertakluk kepada penerokaan. Sabda nabi saw: “kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Justeru, Islam tidak menutup pintu untuk saya seperti agama lain yang menutup pintu, di mana Islam membuka pintu kepada orang yang mampu berfikir tentang penerokaan baru. Kemungkinan sebahagian dari anda pernah mendengar apa yang dinamakan “Mahkamah Pemeriksaan”..pemeriksaan sehingga kepada akal atau buah fikiran. Sedangkan Islam tidak..Islam datang pada urusan yang berhubung dengan pertanian, perindustrian, urusan-urusan kehidupan dan keperluan perubatan dan sebagainya. Nabi bersabda: “Kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu”. Oleh itu anda perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk menambah baik urusan ini dan meningkatkan kualiti hidup ini, serta merujuk kepada mereka yang mempunyai kepakaran bidang-bidang yang berkaitan. Firman Allah:

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui”. (An-Nahl: 43)

Oleh sebab itu saya seorang muslim.

Saya seorang muslim kerana agama saya tidak melarang saya dari mengejar kemajuan dan kemodenan secara terus-menerus, tidak menegah saya dari mengambil kebaikan dari teknologi yang memberi kerehatan dan kemudahan kepada saya. Justeru, kenapa saya tidak menjadi seorang muslim?

Sebab 10

Saya seorang muslim kerana Kitab Al-Quran yang menjadi tanda agama ini, apabila seorang yang mempunyai fikiran dan cerdas, membacanya tentu merasa yakin sepenuhnya tanpa ragu bahawa kandungannya ini adalah benar. Tidak terdapat di dalam Islam yang mengajak kepada kejahatan dan tidak terdapat di dalam Islam larangan dari sebarang kebaikan. Tiada suatupun yang baik yang didorong oleh al-Quran melainkan akal yang sihat mengakui bahawa ianya suatu yang baik. Tiada satu yang buruk yang dinyatakan oleh Islam melainkan fitrah yang sebenar mengakuinya ianya buruk..Benar, di sana ada sebahagian manusia yang rosak fitrahnya dan buruk tingkah lakunya yang melihat sesuatu yang baik sebagai buruk dan melihat suatu yang buruk sebagai baik. Namun majoriti manusia masih lagi mengakui yang hak, yang batil, baik dan buruk. Lihatlah bahawa semua yang dinyatakan di dalam al-Quran ini ialah yang mengajak kepada kebaikan dan melarang dari kejahatan.,Oleh sebab itu saya seorang muslim.

Kemudian, hari-hari yang mendatang masih menghasilkan penerokaan baru berdasarkan berita-berita yang dinyatakan di dalam al-Quran dan terbukti seperti yang dikhabarkan sungguhpun sewaktu al-Quran diturunkan mereka tidak mengetahuinya. Hari demi hari penemuan-penemuan baru diperolehi yang mana tidak pertentangan dengan apa disebut di dalam al-Quran, bahkan setiap kali pengetahuan manusia bertambah, maka bertambah yakin bahawa ini adalah benar. Ketika manusia mula meneroka angkasa dan ketika mereka mendapati keluasan muka bumi dan keluar dari alam yang luas, maka apakah yang mereka lihat melainkan bertepatan dengan apa yang dinyatakan dan dibincangkan di dalam al-Quran..Inilah al-Quran datang dengan pelbagai berita yang benar-benar berlaku di dunia reality. Ini membuktikan bahawa Islam adalah benar. 

Wahai saudara,

Saya seorang muslim kerana Islamlah yang benar. Islam yang memuliakan saya sebagai manusia, memelihra hak saya sebagai manusia, melarang saya sebagai manusia menindas satu sama lain. Islam yang menjadikan hidup sebagai suatu kehidupan yang penuh kemuliaan, yang tidak berlaku penindasan satu bangsa kepada bangsa yang lain dan satu kumpulan kepada kumpulan yang lain.

Inilah Islam. Inilah hakikat Islam bagi orang yang memerhatikannya dengan ilmu pasti mendapati ianya benar tanpa sedikitpun keraguan padanya. Thomas Carl seorang Orientalis berbangsa Inggeris pada kurun ke 19 yang membenarkan hal ini pernah berkata: “Saya dengan penuh yakin bahawa Muhammad saw bukan datang dengan dakwaan yang palsu, tetapi ajarannya adalah ajaran yang benar. Beliau menyatakan untuk membuktikan hal ini; “Satu kaum yang jauh terasing lagi jahil di tengah padang pasir, beliau mampu membuatkan mereka menjadi satu bangsa atau umat yang bertamadun dan maju. Bukankah ini sudah cukup membuktikan bahawa agamanya ialah agama yang maju, membangun dan bertamadun”. Bahkan Bernard Shaw juga seorang orientalis berbangsa Inggeris pernah berkata: “Jika tidak kerana Muhammad saw datang dengan membawa agama sudah tentu akhlak manusia tidak akan menjadi baik padahal manusia sangat memerlukan agama ini”.    

Beliau turut berkata: “Seandainya Muhammad masih hidup pada zaman kita ini tentulah segala permasalahan dunia akan selesai sedang ia meminum secawan kopi”.   

Inilah agama kita

Wahai saudara,

Oleh sebab itu kita beriman, kita berpegang teguh, kita tetap menahan sabar, kita mengajak manusia kepadanya, kita menyeru manusia kepada kehidupan yang bahagia, kita mengajak manusia kepada kasih sayang..kepada kemesraan, kepada toleransi, kepada kehidupan yang sunyi dari jenayah, kepada kehidupan yang sunyi dari pertikaian, peperangan dan pertempuran..kita menyeru kepada Islam, agama akal fikiran, agama fitrah dan agama kemanusiaan.

Sidang pembaca yang dimuliakan, diharapkan saya telah menjawab soalan yang saya lontarkan dipermulaan. Saya telah ringkaskan jawapan dengan sedaya upaya saya. Namun perbahasan tentang kelebihan Islam, keunggulan Islam dan keterangan tentang keperluan manusia kepada Islam, satu perkara yang tidak cukup satu artikel, satu buku, puluhan atau ratusan buku untuk membahaskannya.

Kewajipan kita terhadap agama ini

Kita hendaklah melihat agama ini dengan penuh keinsafan..kerana agama ini adalah keperluan asasi bagi manusia..Manusia hari ini tidak dapat mendengar kecuali berita-berita pembunuhan dan darah di timur dan barat dunia..Manusia ini terpaksa menempuh suasana peperangan dan pertempuran seolah-olah ia tiada lagi nilai darah, daging dan tiada lagi perasaan.. Manusia ini yang terpaksa melihat mayat-mayat yang bergelimpangan dan darah yang tumpah, jantung yang tidak berdegup dan kelopak mata yang tidak berkelip, pemandangan darah-darah manusia ini menjadi suatu kebiasaan..Inilah manusia yang keras hatinya, hilang perasaan dan berubah dari yang difitrahkan Allah ke atasnya iaitu yang berhajat kepada agama ini.

Ya, saya seorang muslim, saya mengajak manusia kepada Islam, saya katakan kepada semua orang yang bukan Islam, ketika anda beriman kepada Muhammad maka anda tidak mengengkari Musa dan tidak mengengkari Isa, bahkan anda beriman dengan sepenuhnya kepada Musa, Isa dan Ibrahim, bahkan inilah iman yang sebenarnya..Inilah kewajipan kita wahai saudara..Inilah kewajipan setiap muslim menerangkan kepada manusia keindahan Islam..Cara yang paling baik untuk menerangkan keindahan Islam sebelum berkata dan menyampaikan ialah anda menunjukkan contoh teladan dalam pergaulan anda bersama manusia, anda berusaha melaksanakan Islam ini di dalam tingkah laku anda, melaksanakan hakikat ini di dalam hidup anda ketika anda berinteraksi dengan manusia.

Pada pendapat saya, kalau seorang lelaki datang menemui saya dengan memakai pakaian yang lusuh dan sempoi tetapi mengatakan kepada saya bahawa dia memiliki harta yang banyak, tentu saya tidak akan mempercayainya, kerana kalau dia benar tentulah dia akan memakai pakaian yang bersesuaian dengan harta yang dimilikinya. Kalau ia dating dengan membawa petanda dan bukti yang menunjukkan dia seorang jutawan, ia tetap menambahkan kehinaan pada pandangan saya, kerana ia tidak mengambil manfaat dari kebaikan ini dan tidak menzahirkan nikmat Allah yang ada padanya..Demikianlah, saya katakan kepada orang Islam yang mendakwa dan berkata saya seorang muslim dan saya cintakan Islam, kemudian tidak menzahirkan akhlak Islam di hadapan manusia..Katakanlah kepada saya, bagaimana manusia akan mempercayai keindahan Islam jikalau keindahan ini tidak selari di dalam tingkah laku saya sebagai muslim dan tidak dibuktikan di dalam akhlak saya dan tidak Nampak di dalam pergaulan saya? 

Seandainya anda dating menemui orang bukan Islam dengan membawa seribu dalil yang menyatakan keindahan islam dan akhlak Islam, tetapi anda berkomunikasi dengan mereka secara kasar dan keras, maka adakah mereka akan membenarkan kata-kata anda itu?  

Cara yang paling berkesan yang dapat disampaikan kepada manusia oleh kita semua sebenarnya bukan terlalu susah dan kita pun tidak dapat mengelaknya, ialah menunjukkan contoh teladan dengan melaksanakan agama ini dari aspek pemikiran, prinsip, tingkah laku dan perhubungan. Inilah jalan yang dapat membuka pintu hati manusia kepada agama ini.

Saya berdoa kepada Allah supaya melapangkan dada-dada para hamba..membuka seluruh pelosok bumi dengan hidayahnya dan meminpin manusia kepada Islam dengan cara yang terbaik.

Saya berdoa kepada Allah memberi taufik kepada kita dan menolong kita di atas agamaNya dan menjadikan kita insya Allah antara para pendakwah kepada agamaNya dan pembimbing kepada hidayahNya..Sesungguhnya Allah yang menentukan segala sesuatu.

Share this post
 • Share to Facebook
 • Share to Twitter
 • Share to Google+
 • Share to Stumble Upon
 • Share to Evernote
 • Share to Blogger
 • Share to Email
 • Share to Yahoo Messenger
 • More...

1 ulasan

 1. Alhamdulillah. Syukraan ya Ustaz.Saya pun convert to islam macam Ustaz lebih kurang 20 tahun yang lalu. Saya amat terharu apabila membaca artikel ini. Saya mohon kebenaran ustaz untuk copy paste artikel ini. Mudah-mudahan saya boleh guna dalam ceramah-ceramah saya. Semoga Allah memberikan pahala berlipat kali ganda kepada Ustaz insya Allah.

  ReplyDelete

Sila berikan komen anda

 
© 2011 Zadud-Duat | 2012 Templates
Designed by BlogThietKe Cooperated with Duy Pham
Released under Creative Commons 3.0 CC BY-NC 3.0
Posts RSSComments RSS
Back to top